เกมเมอร์แปลงข้อมูลแผนที่ Google Earth พอร์ตลงเกม Minecraft ส่งผลลัพธ์ให้โลกเกมกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่

ชาว Reddit นามว่า KevinJNguy01 ได้นำข้อมูลแผนที่ของ Google Earth ไปดัดแปลงกลายเป็นข้อมูลโมเดล 3 มิติ แล้วพอร์ตลงเกม Minecraft จนส่งผลลัพธ์ทำให้โลกของ Minecraft กลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างโดยอ้างอิงจากสถานที่จริง

KevinJNguy01 กล่าวว่าเขาได้สร้างโปรแกรมหนึ่งเรียกว่า “RenderDoc” ที่มีคุณสมบัติสามารถนำข้อมูลของ Google Earth ไปดัดแปลงกลายเป็นข้อมูล data pack โมเดล 3 มิติ เพื่อใช้สำหรับเกม Minecraft โดยเฉพาะ

หลังจากแปลงไฟล์เสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นนำไฟล์ดังกล่าวไปพอร์ตลง Minecraft ซึ่งส่งผลลัพธ์ทำให้ Minecraft สามารถเรนเดอร์ออกมาเป็นโลกเมืองขนาดใหญ่ที่อ้างอิงจากข้อมูล Google Earth โดย KevinJNguy01 กล่าวว่าแม้เมืองจะมีขนาดใหญ่ และมองแล้วตัวเมืองมีความสวยงามสมจริง แต่หากสังเกตเมืองใกล้ ๆ จะพบว่าโมเดลตึกราวบ้านช่องไม่ได้มีรายละเอียดสูงมากนัก

ด้วยเทคนิคดังกล่าวจะทำให้เกมเมอร์สามารถสร้างโลกในเกม Minecraft ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องลงมือทำเอง แต่อย่างไรก็ตาม KevinJNguy01 ยืนยันว่าไม่สามารถแจกโปรแกรมดังกล่าวให้คนอื่นใช้งานได้ เนื่องจากจะถือเป็นการละเมิดกฎการใช้งานของ Google เกี่ยวกับการเผยเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ