เมื่อ 20 ปีก่อน Microsoft เคยส่งจดหมายขอซื้อ Nintendo มาแล้ว

Microsoft

เหมือนพฤศจิกายนเป็นเดือนครบรอบ 20 ปี ตั้งแต่ Microsoft วางจำหน่าย Xbox และในเดือนนี้ Microsoft ปล่อยสารคดี Xbox Museum บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ส่วนนึงในเนื้อหาของสารคดี Microsoft เคยส่งจดหมายของซื้อ Nintendo เมื่อปี ค.ศ. 1999 ตอนนี้ เควิน บาชูส (Kevin Bachus) ทำหน้าที่ดูแลเกมให้กับ Microsoft ทั้ง 2 บริษัทมีการนัดประชุมกันอย่างเปิดเผย Nintendo ใช้เวลาไปกว่าชั่วโมงในการหัวเราะเยาะในเรื่องนี้ แม้ตอนนั้น Microsoft จะโดนหัวเราะเยาะก็ตาม แต่ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 บริษัทก็ดีมากขึ้นเรื่อย ๆ

เหมือนพฤศจิกายนเป็นเดือนครบรอบ 20 ปี ตั้งแต่ Microsoft วางจำหน่าย Xbox และในเดือนนี้ Microsoft ปล่อยสารคดี Xbox Museum บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ส่วนนึงในเนื้อหาของสารคดี Microsoft เคยส่งจดหมายของซื้อ Nintendo เมื่อปี ค.ศ. 1999 ตอนนี้ เควิน บาชูส (Kevin Bachus) ทำหน้าที่ดูแลเกมให้กับ Microsoft ทั้ง 2 บริษัทมีการนัดประชุมกันอย่างเปิดเผย Nintendo ใช้เวลาไปกว่าชั่วโมงในการหัวเราะเยาะในเรื่องนี้ แม้ตอนนั้น Microsoft จะโดนหัวเราะเยาะก็ตาม แต่ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 บริษัทก็ดีมากขึ้นเรื่อย ๆ