DEPA ร่วมกับ TGA – อินโฟเฟด ประกาศผลสุดยอด 4 ทีมพัฒนาเกมสัญชาติไทย พร้อมเดินหน้าต่อยอดสู่เวทีโลก

ทางข้าPG SLOT

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) และ บริษัท อินโฟเฟด จำกัด ประกาศผลทีมผู้ชนะในโครงการ depa Game Accelerator Program Batch #1 จาก 4 หมวดยอดนิยม ก่อนทั้งหมดจะเดินหน้าต่อยอดผลงานกับ Nintendo (Licensed Developer) และโอกาสในการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับกลุ่มนักลงทุนในอุตสาหกรรมเกม รวมถึงการทดลองเกมในตลาดจริง

เพื่อเปิดรับความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เล่นจริง ก่อนวางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศต่อไปดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ดิจิทัลคอนเทนต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมและมีทิศทางขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกม เพราะมีโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ตามพัฒนาการของเทคโนโลยี ส่งผลให้ภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมเกมไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด “ด้วยเหตุนี้ ดีป้า จึงร่วมมือกับ ทางข้าPG SLOT

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) และ บริษัท อินโฟเฟด จำกัด ดำเนินโครงการ depa Game Accelerator Program Batch #1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเกมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักพัฒนาเกม ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของระบบนิเวศ ทั้งในเรื่องของนโยบายที่จะช่วยให้นักพัฒนาเกมไทยมีมาตรฐานก้าวไกลระดับโลก สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศ

รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ และงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการดังกล่าวนับเป็น Accelerator Program สำหรับอุตสาหกรรมเกมครั้งแรกในประเทศไทย” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว