Microsoft ปรับปรุงประสิทธิภาพ Xbox Cloud Gaming สำหรับ iOS ให้แรงยิ่งขึ้น

Microsoft อ้างว่าได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการเล่นเกมใน Xbox Cloud Gaming บนอุปกรณ์ iOS ให้แรงขึ้นอย่างมาก

“พวกคุณอยากได้ประสบการณ์ [การเล่นเกมใน Xbox Cloud Gaming] บน iOS ที่ดีขึ้น พวกเราจึงได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการเล่นครั้งใหญ่บนอุปกรณ์ iPhone และ iPad ที่รองรับ ซึ่งจะช่วยให้ประสบการณ์เล่นเกมลื่นไหลและตอบสนองได้อย่างดีมากขึ้น” Xbox ระบุ

ทั้งนี้ ยังไม่มีการระบุจากทาง Xbox ว่าการปรับปรุงครั้งนี้มาถึงมือผู้ใช้งานตั้งแต่เมื่อใด แต่ทางบริษัทระบุว่าผู้เล่นให้การตอบรับในแง่บวกและมีการเข้าเล่นมากขึ้นภายหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพแล้ว โดยระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35 เลยทีเดียว