Neil Druckmann บอกใบ้ถึงโปรเจกต์ใหม่ของ Naughty Dog ผ่านประกาศรับสมัครงานของบริษัท

Neil Druckmann ที่ขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานร่วมของบริษัท Naughty Dog ได้ออกมาบอกใบ้ถึงโปรเจกต์ใหม่ล่าสุด ผ่านทางประกาศรับสมัครงานแล้ว

Read More →