Chivalry-2

เกมออนไลน์แนวสงครามยุคกลาง Chivalry 2 ทำยอดขายทะลุ 1 ล้านชุดแล้ว

Torn Banner Studios ผู้พัฒนาเกม ตลอดจน Tripwire Interactive และ Tripwire Presents ผู้จัดหน่ายเกม แถลงว่า Chivalry 2 เกมออนไลน์แนวสงครามยุคกลาง ที่เพิ่งวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา

Read More →