านขายอะไหล่คอมพิวเตอร์ญี่ปุ่น เปิดตัวตู้กาชา CPU ด้วยค่ากดแค่ 300 บาทต่อครั้ง

เนื่องจาก CPU ‘Ryzen’ จาก AMD เป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มนักประกอบคอมพิวเตอร์ในญี่ปุ่น จึงทำให้ร้านขายอะไหล่คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ

Read More →