Cyberpunk 2077 Night City Wire เลื่อนวันออกอากาศเป็นวันที่ 25 มิถุนายนนี้

เป็นอีกหนึ่งงานถ่ายทอดสดที่เลื่อนการออกอากาศอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ Black Live Matter ที่กำลังเป็นประเด็นใหญ่ในอเมริกาอยู่ในขณะนี้ ซึ่งทำให้วงการอุตสาหกรรมเกมหลายเจ้าตัดสินใจเลื่อนการประกาศเกี่ยวกับเกมในเครือของตนเพื่อให้เสียงอื่นที่เปล่งออกมาดังขึ้น รวมไปถึงทาง CD Projekt Red ที่เข้าร่วมรณรงค์เรื่องนี้ด้วย

Read More →