EA ออกโรงเตือนผู้สมัครงานทุกคน ให้ระวังเว็บไซต์รับสมัครงานปลอมที่ไม่ใช่ของจริง

วงการเกมถือเป็นที่ ๆ หลายคนคาดหวังว่าจะได้เข้ามาสัมผัสและทำงานเพื่อความมั่นคงและชื่อเสียง โดยเฉพาะถ้าหากอยู่ในบริษัทใหญ่ ๆ แล้วยิ่งเป็นที่นับหน้าถือตาอย่างมาก แต่ก็เป็นการเปิดช่องว่างให้เหล่าคนโกงที่ชอบเอารัดเอาเปรียบด้วยเช่นกัน

Read More →