F-Zero ยังไม่ตาย เพียงแค่กลับมาได้ยาก

ทาคายะ อิมามุระ (Takaya Imamura) พึ่งประกาศวางมือจากการเป็นนักออกแบบและศิลปินให้กับ Nintendo มาเป็นเวลานาน เขาเคยช่วยออกแบบให้กับเกมดัง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น The Legend of Zelda: Majora’s Mask และเป็นผู้ที่ออกแบบตัวละคร Captain Falcon กับ Fox McCloud แต่ที่น่าสนใจคือ F-Zero ยังไม่ตาย เพียงแต่กลับมาได้ยาก

Read More →