Faith of Danschant

Faith of Danschant: Hereafter เกมจากผู้พัฒนาจีน ปล่อยตัวอย่างการเล่น 12 นาที

ผู้จัดจำหน่าย Wangyuan Shengtang และผู้พัฒนา Joyfun Game ผู้อยู่เบื้องหลัง Swords of Legends Online ปล่อยตัวอย่างการเล่น 12 นาที ของ Faith of Danschant: Hereafter

Read More →