Ghost Recon Breakpoint

Ubisoft นำ NFT เข้ามาเป็นส่วนนึงของเกม โดยจะเริ่มจาก Ghost Recon Breakpoint

ในยุคนี้การลงทุนสินทรัพย์ในโลกดิจิทัลกำลังมาแรง มีหลากหลายรูปแบบหลายสกุลเงิน NFT หรือ Non-Fungible Token ก็เป็นสินทรัพย์รูปแบบนึงเช่นกัน รูปแบบสินทรัพย์เฉพาะตัวที่บ่งบอกถึงสิ่งที่ไม่สามารถหาอะไรมาทดแทนได้ เช่น รูปภาพงานนึงที่มีชิ้นเดียวในโลก หรือภาพมีมดังในโลกอินเทอร์เน็ต เป็นต้น การซื้อ NFT ก็เหมือนการแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในรูปแบบดิจิทัล คล้ายคลึงกับการซื้อที่ดินแล้วได้โฉดที่ดิน แม้สิ่งของเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบของดิจิทัล แต่ก็ยังสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์กันได้เป็นเรื่องปกติ

Read More →