เกมเมอร์แปลงข้อมูลแผนที่ Google Earth พอร์ตลงเกม Minecraft ส่งผลลัพธ์ให้โลกเกมกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่

ชาว Reddit นามว่า KevinJNguy01 ได้นำข้อมูลแผนที่ของ Google Earth ไปดัดแปลงกลายเป็นข้อมูลโมเดล 3 มิติ แล้วพอร์ตลงเกม Minecraft จนส่งผลลัพธ์ทำให้โลกของ Minecraft กลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างโดยอ้างอิงจากสถานที่จริง

Read More →