Ubisoft ยื่นฟ้อง Apple และ Google หลังไม่ยอมนำเกมมือถือจีนเลียนแบบ Rainbow Six Siege ออกจากร้านค้า

Ubisoft ได้ทำการยืนฟ้องร้อง Apple และ Google ต่อศาลของประเทศสหรัฐ ฯ ต่อกรณีที่ทั้งสองบริษัทยักษ์ใหญ่ ได้ปล่อยให้มีเกมที่คล้ายคลึงหรือที่เข้าขั้นเรียกว่าลอกเกมของทาง Ubisoft อย่าง Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Read More →