Koei Tecmo ถูกจู่โจมทางไซเบอร์ทำให้ข้อมูลผู้ใช้งานฟอรั่มรั่วไหลออกไป

เมื่อไม่นานมานี้ Capcom เพิ่งตกเป็นเหยื่อถูกโจมตีทางไซเบอร์จนข้อมูลรั่วไหลออกมามากมาย

Read More →