Ys IX: Monstrum Nox จะวางจำหน่ายให้กับ PC กับ Nintendo Switch ช่วงกรกฎาคมนี้

Ys IX: Monstrum Nox เกม RPG ชื่อดังภาคใหม่ จะวางจำหน่ายให้กับ PC กับ Nintendo Switch ช่วงกรกฎาคมนี้ จากการประกาศของ NIS America ทำหน้าที่จัดจำหน่ายในต่างประเทศ

Read More →