Rainbow Six Siege ประกาศอีเวนท์ฮัลโลวีน ‘Sugar Fright’ โหมดสงครามแย่งลูกกวาด เริ่มวันที่ 27 ต.ค. ถึง 10 พ.ย.

Ubisoft ประกาศเปิดตัวอีเวนท์พิเศษสำหรับเกม Rainbow Six Siege เนื่องในโอกาสเทศกาลฮัลโลวีน โดยอีเวนท์พิเศษนี้มีชื่อว่า ‘Sugar Fright’ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคมถึง 10 พฤศจิกายน 2020

Read More →

Ubisoft ยื่นฟ้อง Apple และ Google หลังไม่ยอมนำเกมมือถือจีนเลียนแบบ Rainbow Six Siege ออกจากร้านค้า

Ubisoft ได้ทำการยืนฟ้องร้อง Apple และ Google ต่อศาลของประเทศสหรัฐ ฯ ต่อกรณีที่ทั้งสองบริษัทยักษ์ใหญ่ ได้ปล่อยให้มีเกมที่คล้ายคลึงหรือที่เข้าขั้นเรียกว่าลอกเกมของทาง Ubisoft อย่าง Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Read More →