Prince of Persia: The Sands of Time Remake เลื่อนการวางจำหน่ายออกไปอย่างไม่มีกำหนด

เลื่อนแล้วก็ยังเลื่อนได้อีก สำหรับเกม Prince of Persia: The Sands of Time Remake ที่ในทีแรกมีกำหนดวางจำหน่ายใหม่เป็นวันที่ 18 มีนาคมนี้ ทว่าล่าสุดทีมงานก็ออกมาประกาศเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดแล้ว

Read More →