‘Work Boy’ ส่วนเสริมของอุปกรณ์ Game Boy ถูกค้นพบหลังเวลาผ่านไปกว่า 28 ปี

เวลาผ่านไปนาน 28 ปี อุปกรณ์เสริมหรือ Add-on ของเครื่องเกมบอยถูกค้นพบ และมันมีชื่อว่า Work Boy

Work Boy เป็นอุปกรณ์เสริมที่ทำหน้าที่เหมือนสมุด PDA ที่จะให้คุณมีเครื่องคิดเลข หรือตารางนัดหมายอื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์พกพาอย่าง Game Boy ได้

Liam Robertson นักประวัติศาสตร์วิดีโอเกมได้ค้นพบว่ามันถูกยกเลิกไป และมีตัวต้นแบบอยู่เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ยังสามารถใช้งานได้ในตอนนี้

จากภาพจะเห็นได้ว่ามันเป็นเหมือนกับแป้นพิมพ์ที่ต่อตรงเข้าไปที่เครื่องเกมบอยผ่านสาย Link Cable และมีโปรแกรมภายในอยู่ 12 โปรแกรม จำพวกสมุดนัดหมาย สมุดโทรศัพท์

Work Boy ถูกจดทะเบียนให้เป็นอุปกรณ์เสริมอย่างเป็นทางการของเครื่อง Game Boy ออกแบบโดย Source Research and Development และผลิตโดย Fabtek Inc, ด้วยความช่วยเหลือของ Nintendo